IONAD ACMHAINNÍ COISCTHE
CONAS A BHEITH FOLLÁIN

Is fiú tonna leighis unsa coisc.

Cruthaíodh an t-ionad acmhainní seo le buneolas a chur ar fáil faoin méid is féidir leat a dhéanamh chun tú féin agus daoine eile a choinneáil folláin.

Is féidir gach ábhar, leabhráin agus comharthaí ina measc, a íoslódáil.

Molaimid duit an t-eolas seo a úsáid agus a roinnt le daoine eile.

Cé go bhfuilimid ag coinneáil siar óna chéile, táimid ar fad sa chás céanna anseo.Conas Thú Féin & Daoine Eile a Choinneáil Folláin
An Dóigh a Scaipeann Baictéir & Víris
What to Do If You’re Ill
Conas Maisc Aghaidhe a Chaitheamh
Réamhchúraimí Breise Sa Bhaile
Réamhchúraimí Breise San Áit Oibre
Glanadh & Díghalrú
An Teach a Fhágáil & Filleadh Air
Féach Gach Físeán  

CONAS THÚ FÉIN & DAOINE EILE A CHOINNEÁIL FOLLÁIN

CONAS THÚ FÉIN & DAOINE EILE
A CHOSAINT LE MASC & LE MIOTÓGA

CONAS SCAIPEADH TINNIS A CHOSC LEIS AN AONRÚ

ACMHAINNÍ BREISE

Íoslódáil agus priontáil na comharthaí seo le húsáid sa bhaile agus/nó i do ghnó riachtanach.

Fad a Choinneáil idir Daoine

Is bealach éifeachtach é chun cosc a chur le scaipeadh tinnis agus ionfhabhtaithe é scaradh sóisialta a dhéanamh.

Teagmháil Phearsanta

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht gach duine, ná déan teagmháil phearsanta le daoine eile, le do thoil.

Nós Imeachta le Lámha a Ní

Is é ceann de na bealaí is éifeachtaí chun cosc a chur le scaipeadh frídíní é do lámha a ní.

Díghalrán Lámh

Baintear úsáid as díghalrán lámh chomh maith leis na lámha a ní, nó in áit nó suíomh nach bhfuil gallúnach agus uisce le fáil láithreach.


SOLUTIONS FOR A DANGEROUS ENVIRONMENT

Scientology has tools you can apply to help relieve the mental anguish associated with isolation and overwhelm. Take the free online course: Solutions for a Dangerous Environment.