FAD A CHOINNEÁIL IDIR DAOINE

Is bealach éifeachtach chun cosc a chur le scaipeadh tinnis agus ionfhabhtaithe é scaradh sóisialta a dhéanamh—cur leis an achar fisiceach idir beirt nó níos mó.

Is féidir le casachtach agus sraothartach frídíní a scaipeadh. Mar chosaint ort féin agus ar dhaoine eile, coinnigh achar éigin idir thú féin agus na daoine in aice leat, le do thoil.

TEAGMHÁIL PHEARSANTA

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht gach duine, ná déan teagmháil phearsanta le daoine eile faoi láthair, rudaí mar:

Barróg
BARRÓG
Pógadh
PÓGADH
Bualadh dorn
BUALADH DORN
Bosa in airde
BOSA IN AIRDE
Croitheadh Láimhe
CROITHEADH LÁIMHE